Restaurační a pokladní systém Alto Food 600

Zajistíme Vám

 • Implementaci do Vaši provozovny na míru
 • Kompletní nastavení
 • Proškolení personálu
 • Dodatečné úpravy a aktualizace
 • Flexibilní servis dle Vašich potřeb
 • Vzdálenou správu systému

Restaurační systém Food 600 - Nová receptura
Restaurační systém Food 600 - Oprava receptur
Restaurační systém 600 - Náhrada položek
Restaurační systém Food 600 - Zrcadlo surovin
Restaurační systém Food 600 - Externí příjem
Restaurační systém Food 600 - Přecenění
Restaurační systém Food 600 - Vyhledávání
Restaurační systém Food 600 - Kalkulační list

Umíme nastavit Váš systém opravdu efektivně!

Díky dlouholetým zkušenostem nastavíme Váš systém efektivně, přesně podle Vašich představ a za velmi rozumnou cenu! Dokážeme velmi dobře pochopit Váš provoz a restaurační systém naladit tak, aby Vám přinesl maximální užitek bez starostí! V případě zájmu zajistíme také průběžnou správu.

O systému Alto Food

Restaurační systém Alto Food Vám zajistí kompletní ekonomické vedení Vašeho gastro-provozu. Implementace restauračního systému Alto Food do Vaší provozovny přesně dle Vašich potřeb může celkem výrazně snížit náklady spojené nejen s pořízením samotného programu Alto Food, ale také se skladovou evidencí, nutnou pro řádné fungování gastronomických služeb.

Hlavní modul POKLADNA tohoto restauračního systému lze zprovoznit také na tabletech doplněných o přenosnou „opaskovou“ tiskárnu. Díky tomu není obsluhující personál vázán na centrální pokladní jednotku. Tento modul umožňuje markování objednaných jídel a nápojů, storna objednávek, převody účtů na jiné stoly, stejně jako různé druhy plateb (celý účet, část účtu) a to jak hotově, tak kreditními kartami. V případě bezhotovostní platby lze modul pokladny přímo propojit s platebním terminálem a díky tomu odpadá dvojí zádávání platby. Vyřešeny jsou i případy markování personální stravy a další nestandardní operace.

Restaurační systém Food 600 nabízí vedení skladového hospodářství, které umožňuje sledování cesty zboží, počínaje převzetím od dodavatele, přes jeho zpracování v jednotlivých střediscích, až po prodej zákazníkům. Tuto cestu lze v jejím průběhu kdykoliv zkontrolovat, eventuelně upravit, případně kdykoliv opravit. V restauračním systému Alto Food se při vedení skladového hospodářství pracuje v oblasti cen surovin s plovoucím váženým průměrem. Tím odpadá pracné sledování nákupní ceny a vyskladňování zboží. Výhodu váženého průměru ocení zejména takový provozovatel restaurace, který má více dodavatelů, dodávajících stejné, nebo podobné zboží v různých cenách a různě balené co do množství.

Mezi další funkce restauračního systému Alto Food 600 patří také možnost měsíčního zpracování inventur, které kromě vyrovnání fyzického a účetního stavu v jednotlivých střediscích umožňuje i optimalizaci skladových zásob.

Hlavní výhody restauračního systému Alto Food 600

 • umožní rychlý přehled o hospodaření restaurace, kavárny, vinárny, hotelu či jiného gastronomického podniku ve Vámi stanoveném časovém úseku
 • získáte výborné informace o rentabilitě nejen jednotlivých úseků Vaší provozovny, ale i fakta o vztahu nákladů nákupu a tržeb
 • obsluhující personál výrazně zrychlí objednávání výrobků kuchyně tím, že při markování objednávky hosta v systému Alto Food dojde zároveň k vytištění objednávkového „bonu“ v příslušné kuchyni
 • je velkou výhodou, že každá pokladna je vybavena nástrojem pro rychlé provedení inventury v případě předání směny. Tedy příslušný manažer střediska nemusí být osobně přítomen předávání směny. Vše je v systému Alto Food registrováno a snadno se může později dohledat
 • restaurační systém Alto Food jednoznačně definuje obchodní vztah mezi kuchaři a číšníky a tím výrazně komplikuje servis a prodej nemarkovaného zboží
 • vypracované kalkulace mohou být závaznými normami pro všechny pracovníky. Tím se vytváří podmínky pro standardizaci gastronomických služeb. Tedy zákazník získává jistotu kvality poskytnutých služeb, kdykoliv uvedenou restauraci navštíví
 • přehledná účtenka umožňuje hostům pohodlnou kontrolu účtované částky
 • veškeré výstupy ze systému mohou výborně sloužit jako naprosto průkazné podklady pro odvody daní a dalších poplatků

Cena

 • Nastavení základních klapek, karet, kalkulací

Záleží na velikosti provozu a počtu středisek. Cena od 5000,- Kč.

 • Kompletní měsíční vedení

Zahrnuje nahrávání dokladů, inventury, založení, nebo úpravy, statistiky. Cena od 7000,- Kč.

 • Hodinová sazba

Dle konzultace - 1h/400,- Kč.