Skladové hospodářství pro gastronomické provozy

Zajistím na míru ve Vaši provozovně

  • Nastavení kalkulací receptur
  • Nastavení prodejních cen
  • Nastavení markovacích klapek
  • Vedení skladů
  • Inventuru skladů
  • Měsíční přehledy/statistiky

Nastavení skladového hospodářství
Účetnictví pro gastroprovozy
Nastavení kalkulací v restauraci
Zpracování inventur v gastronomii
Nastavení restauračních skladů

Zajistím Vám spolehlivou službu skladového účetního pro Váš gastronomický provoz

Ať již potřebujete poradit čí zajistit bezchybné a 100% fungující nastavení sofwaru pro skladové hospodářství v gastronomii, nebo provést inventuru Vašich skladových zásob, nabízím své služby skladového účetního pro hotely, restaurace, kavárny, bary a jiné gastro provozy.

Proč spolupracovat se mnou?

Spolupracovat se mnou při vedení či inventuře Vašeho skladu v gastronomickém provozu je výhodné z několika důvodů. Mám dlouholetou praxi ve vedení a evidenci skladového hospodářství pro hotely, restaurace, bary i kavárny (viz reference). Naprosto přesně rozumím systémům a návaznostem v gastronomickém provozu, dokážu správně identifikovat a pochopit požadavky managmentu, obsluhy i šéfkuchářů, rozumím související problematice a stejně tak se velmi dobře, přesně a spolehlivě orientuji ve veškerém sortimentu z tohoto oboru. Tím pádem dokáži pracovat s maximální efektivitou, v systému Vaši provozovny nastavit veškeré úkony logicky a k Vaší plné spokojenosti a to vše navíc za velmi rozumnou cenu.

Obsluhuji několik gastronomických programů

Vyznám se v několika typech restauračních softwarů, jako je např. AlfoFood, Septim, Micros-Fidelio Material Controls, ale i v dalších, a oproti dodavatelským firmám, které tyto programy instalují do mnoha druhů provozů, jsem specializován právě na gastronomii a tak umím řešit Vaše požadavky v tomto směru o mnoho účelněji, flexibilněji a k tomu za výhodnějších ekonomických podmínek.

Neváhejte se na mě obrátit. Ochotně Vám vyjdu vstříc a své mnohaleté zkušenosti zůročím k Vaší maximální spokojenosti.

Cena

  • Nastavení základních klapek, karet, kalkulací

Záleží na velikosti provozu a počtu středisek. Cena od 5000,- Kč.

  • Kompletní měsíční vedení

Zahrnuje nahrávání dokladů, inventury, založení, nebo úpravy, statistiky. Cena od 7000,- Kč.

  • Hodinová sazba

Dle konzultace - 1h/400,- Kč.